Rast å vila på väg till varmare breddgrader

Rast på Sandön