Min Canon-produkt fungerar inte. Vad ska jag göra?

Först kan du gå till vår webbplats och läsa Vanliga frågor. Där finns det tips och råd som gäller din produkt och du kan få information om det är något fel på den. Du kan också läsa i felsökningsavsnittet i användarhandboken som finns att hämta på Hämtningscenter.

Om du inte hittar svaret på din fråga kan du alltid kontakta vårkundtjänst så får du teknisk hjälp eller ytterligare råd.
Reparationsprocessen kan vara lite olika beroende på i vilket land du bor. Mer information finns på Canons supportsidor i det land där du bor. Du kan också kontakta din återförsäljare om du behöver hjälp.
Min Canon-produkt behöver repareras. Vad är nästa steg?1. Fyll i reparationsformuläret som du ska skicka med produkten
Den ger oss all information vi behöver för att slutföra reparationen så snart som möjligt och gör att vi kan hålla dig informerad om dess status. Om du inte kan skriva ut formuläret kan du alltid skicka med ett följebrev med kontaktuppgifter och produktinformation samt en tydlig beskrivning av problemet. Läs reparationsformuläret om du inte vet vilken information som krävs.

2. Sök efter närmaste serviceverkstad.
Ta reda på vart du ska skicka produkten genom att klicka här. Då kommer du till en sida där du kan söka efter närmaste serviceverkstad.

3. Kontrollera att du bifogar all nödvändig dokumentation
Om produkten fortfarande omfattas av garantin och du begär en garantireparation måste du också bifoga en kopia på inköpsbeviset.

4. Se till att produkten är ordentligt förpackad
Se till att produkten är ordentligt förpackad så att du minimerar risken för att den skadas under transporten till serviceverkstaden. Canon frånsäger sig allt ansvar för förlust eller skada som uppkommer under transporten och rekommenderar att du försäkrar produkten mot eventuell förlust eller skada innan du skickar den. Du kan också ta med produkten till serviceverkstaden själv.
Jag har skickat in min produkt för reparation med alla nödvändiga dokument. Vad händer nu?
När produkten har tagits emot av serviceverkstaden registreras den i vårt reparationssystem och en bekräftelse skickas via e-post så att du vet att vi har tagit emot den. (Det här är inte möjligt för Intervision Visual Service i Malmö och Stockholm).

Om du har begärt en garantireparation granskar våra tekniker produkten och medföljande dokumentation för att kontrollera att garantivillkoren uppfylls. Om produkten och/eller dokumentationen inte uppfyller våra garantivillkor blir du kontaktad och informerad om att vi kommer att ge dig ett kostnadsförslag för reparationen.

Om du har glömt skicka med nödvändig dokumentation blir du kontaktadoch ombedd att skicka dokumenten så snart som möjligt. Tyvärr kan vi inte påbörja reparationen medan vi väntar på dokumentationen.