PondTeam har Norden största och mest kompletta sortiment för vatten i trädgården med bl.a. egen stor odling av vattenväxter.


RELIF är en återförsäljare av Pondteams sortiment, med huvud inriktning på pumpar filter, filter med inbygt UV-ljus, dammdukar Firestone gummimatta, UV-ljus, vattenstenar & fontänpumpar och vattenpreparat men vi kan ta hem det mesta som finns i Pondteams kartalog  (se under webbshop) de säljer även till andra fackhandlare över hela Norden med huvudinriktning på Sverige och Danmark men även i Norge har de flera stora återförsäljare. Företaget startade 1983 under namnet Aqua Interiör respektive Aqua Nautica och genom en sammanslagning 2007 av de båda bolagen startade det nya företaget PondTeam. Vi har ett brett kunnande om allt inom vatten i trädgården. Deras ambition är inte bara att sälja tillbehör och växter utan också göra vårt bästa för att informera och kanske inspirera till vatten i trädgården. Vi tror starkt på att kunskap inom ett område ger ett rikare utbyte av sin hobby.

På deras hemsida finns en faq eller fråga oss  på RELIF där ni kan också ställa frågor om dammar, vi har stor kunskap om vattenkemi och pump hydraulik, samt en stor visningsdamm på över 60 m2 med tillhörande vattenfall och bäck. Ni är hjärtloigt välkomna att besöka och titta på vår damm innan Ni köper utrustning då det bara är utrustning från ponteam installerat.

Pondteam visar regelbundet hur det ser ut i deras odling som  2006 byggdes ut med ytterligare ett växthus på 800 m2. Vi har nu ca 2000 m2 för sumpväxter och 800 m2 för näckrosor samt ytterligare ca 4000 m2 på friland.


De har också ett stort sortiment dammfolier, pumpar, UV-C ljus, kallvattenfisk m.m. Kort sagt allt vad Ni behöver till Er damm. Vi representerar många av de stora tillverkarna i Europa bl.a FIRESTONE världens största tillverkare av gummimatta. Vi har också en produktutveckling som redan resulterat i nya LED belysningar, UV enheter och pumpar. Målsättningen är bra prisvärda produkter.


Har ni förslag, frågor eller synpunkter om deras produkter tar De gärna emot kommentarer på telnr 040-6444870 eller fax 040-462114 ni kan också skicka ett e-mail till RELIFPrecis som när det gäller tryckta broschyrer och tidningar omfattas deras hemsida av copyright det innebär att text och bilder är PondTeams:s egendom och inte får kopieras eller mångfaldigas utan vårt skriftliga medgivande. Det är alltså inte tillåtet att använda våra bilder eller texter utan medgivande i skriftlig form av oss.


De adressuppgifter du lämnar vid frågor, beställningar med mera behandlas alltid konfidentiellt och lämnas inte ut, säljs vidare eller används för utskick om ni inte uttryckligen begärt det. Uppgifterna raderas alltid efter broschyren skickats ut, eller vi lämnat svar och ärendet är slutbehandlat.RELIF är återförsäljare av en Del av Pondtems sortiment. Gå in på PONTEAMS hemsida , där finns länk och beskrivning av vilka produkter och tjänster RELIF tillhandahåller..